PRIVACY VERKLARING

 

Marocha PD, gevestigd aan

Dubbelmonde 77

4761 NP Zevenbergen,

 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.marocha.nl

Dubbelmonde 77

4761 NP Zevenbergen

+31624565890

INFO@MAROCHA.NL

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marocha PD verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij standaard verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Indien er een overeenkomst is afgesloten waarbij services op afstand afgesproken zijn, dan verwerken wij additioneel:

 

-          IP adres

-          Gebruikersnaam en wachtwoord van de systemen

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marocha.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Marocha PD verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren of services uit te kunnen voeren

- Marocha PD verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Marocha PD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marocha PD) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marocha PD heeft de intentie uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De belastingdienst eist echter dat de volledige administratie 7 jaar bewaard blijft. Hierin bevinden zich daarmee ook de gegevens die wij hiervoor gebruikt hebben. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens :

 

Personalia††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† > 84 maanden > Services en garanties/ Bewaarplicht administratie††††††††††††††††

Adres†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† > 84 maanden > Services en garanties/ Bewaarplicht administratie††††††††††††††††

Telefoonnummer †††††††††††††††††††††††††† > 84 maanden > Services en garanties/ Bewaarplicht administratie††††††††††††††††

E-mailadres†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† > 84 maanden > Services en garanties/ Bewaarplicht administratie††††††††††††††††

Bankrekeningnummer††††††††††††††††† > 84 maanden > Services en garanties/ Bewaarplicht administratie††††††††††††††††

IP adressen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† > Onmiddellijk na beŽindiging van de service overeenkomst

Gebruikersnaam/Wachtwoord > Onmiddellijk na beŽindiging van de service overeenkomst

 


 

Delen van persoonsgegevens met derden

Marocha PD verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marocha PD gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marocha PD en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marocha.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marocha PD wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 


 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marocha PD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden door de derde partij onder een administratief systeem verwerkt en veilig gesteld. Met deze derde partij hebben wij een verwerkersovereenkomst waarmee wordt verklaard dat uw gegevens veilig worden opgeslagen.

Service gerelateerde informatie als gebruikersnamen en IP adressen worden niet verwerkt door een derde partij. Deze gegevens worden intern Marocha PD opgeslagen in wachtwoord beveiligde documentatie op versleutelde systemen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@marocha.nl